İnsan Kaynakları Politikamız

-Hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın motivasyonlarını ve şirkete olan bağlılıklarını ön planda tutarak, etkin bir organizasyon oluşturmak,

-Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,

-Etkin ölçüm ve değerlendirme teknikleri ile doğru adayların şirketimiz bünyesine kazandırılmasını sağlamak,

-Şirketimizin politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak,

-Çalışanlarımızın yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme olanakları sağlayan profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak,

-Çalışanlarımızın yetkinlikleri ve hedefleri doğrultusunda kariyer planlaması yaparak, verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak.