İnsan Kaynakları Politikamız

- Hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın motivasyonlarını ve şirkete olan bağlılıklarını ön planda tutarak, etkin bir organizasyon oluşturmak,

- Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,

- Etkin ölçüm ve değerlendirme teknikleri ile doğru adayların şirketimiz bünyesine kazandırılmasını sağlamak,

- Şirketimizin politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak,

- Çalışanlarımızın yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme olanakları sağlayan profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak,

- Çalışanlarımızın yetkinlikleri ve hedefleri doğrultusunda kariyer planlaması yaparak, verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak.